Nagyigmánd falu helynevének magyarázata.

/, Nyelvi emlékek, Ősnyelv/Nagyigmánd falu helynevének magyarázata.

Nagyigmánd falu helynevének magyarázata.

Az isteni ragozó-gyök-magyar nyelv,ami a világ ősnyelve,isteni titkokat rejt. Az isteni titok megfejtése mai irányított tudatunkkal segítség nélkül lehetetlen. A segítséget először is a Teremtő Istentől kell kérnünk,hogy elindulhassunk az ő tökéletesre megalkotott útján. Az isteni tökéletesség itt, a földön élő emberben,a környezetében-élőhelyén a Föld-Anyán-,mint fentebb említettem kifejezésében-beszédében-mindenben megnyilvánul.
Előző írásaimban többször foglalkoztam,az isteni magyar nyelvvel, kultúrával, tudással,műveltséggel-mint isteni adománnyal. Azokban az írásokban bővebben megtalálhatók az isteni titkok bizonyításai. Ezért javaslom azokat elolvasásra,hogy megérthessük az alábbi-címben említett-helynév magyarázatát. A helynév magyarázatában éppen ezért csak a szűkebb bizonyításokat említem.

NAGYIGMÁND

IG MÁND

IG MÁN – D

IG MÁNY -D

ING MÁNY – D

INGOMÁNY-D

AZ ŐSI MAGYAR ROVÁSÍRÁS TÖMÖRSÉGET-LÉNYEGRE UTALÓT TÜKRÖZÖTT A HANG,A BESZÉD ALAPJÁN.AZ ÍRÁS ÉS A HANG KAPCSOLATBAN ÁLLTAK.EZÉRT AZ ŐSI MAGYAR ROVÁSÍRÁS OLVASÁSA-HANGZÓVÁ TÉTELE – SZELLEMI MŰVELTSÉGET – FEJLETTSÉGET-IGÉNYEL.TÖRVÉNYSZERÜSÉGEN ALAPULÓ, KÖVETKEZETES- LOGIKAI KÉPESSÉGET.(MINDKÉT AGYFÉLTEKÉT MŰKÖDTETTE.CSAK AZ ISTENI MAGYAR NYELV TUDJA
INGOMÁNY

INGOVÁNY
Vagy
H IG MÁNY –D

H IG VÁNY –D

Bármelyik szógyökös kifejezésből levezethetjük a következőképpen

HIGMÁNY-INGOVÁNY- szavaink gyöke,alapja-az IG szógyök

I NO G

I N G Ó

H IG

IG-E stb.

I N G O VÁNY → Laza vizes terület

I N G O MÁNY → Valamitől függő,pl. víztől lazítótól területek

H IG MÁNY →
Összevetve: CSINÁL-MÁNY
TALÁL-MÁNY
VÍV-MÁNY
KOTOR-MÁNY stb.
I N G O MÁNY-D

H IG –MÁNY –D

„D” hangzó az ősi magyar nyelvben birtokost jelölő. Birtokviszonyt kifejező. Valamié,valamitől függővé tétel.Pl:

TÖMÖR-D

SÁROS-D

DIÓS-D stb.

Visszautalva az ősi magyar következetes- logisztikus-írásunkra, és annak hasonló módon való olvasására,- az évezredek távlatában visszamenőleg kikövetkezik I-G-M-N-D =INGOMÁND,
HIGMÁND. Mai,az ősi kifejezés megváltozásával-de értelmét,logikusságát megtartva-olvasva és hanggá alakítva IGMÁND.
Mily csodálatos a nyelvünk. Évezredek, év tízezredek múltával is ugyanúgy értelmezhetünk-megérthetünk mindent. Ez az isteni titok,az isteni alkotás,melyet a Teremtő Isten mint a sajátját,soha nem fogja elveszíteni hagyni. Ezt minden magyar örökre vésse a tudatába. Bármit is mondanak ellenére. Mi a bizonyosság fenti okfejtéssel kapcsolatban?
Megint utalnék előző munkáimra, melyekben bővebben kifejtem a Föld- Anya felszíni elnevezéseit a Teremtő Isten általi megalkotással összefüggésben. (KOCS,BÁBOLNA és környéke,stb.)
Igmánd esetében ugyanez található. A felszíni,a Föld –Anya helyi jellegzetessége,földrajzi képződménye. tehát a fenti okfejtés szerint a hely-település- az ingoványé, az ingomány a település meghatározója. Ez az elnevezés isteni titka. Nem emberről,,ember alkotta tárgyról,ember alkotta építményről elnevezett. Itt nyilvánul meg az a tisztelet is,mely az isteni képmású emberben az Isten iránt kifejeződik. Amit ő,vagy a z ő segítségével a Föld – Anyán az ember megalkotott gyarló emberi voltáról el nem nevezte.
IGMÁND. Négy vízfolyás általi terület. A vízfolyások találkozópontja. A vizek beérkezése,megnyugvása, ami a talajba,felszínbe való beszivárgást eredményezi. Föllazítja a felszínt. INGOVÁNYOSSÁ teszi. Az isteni földfelszíni kiképzés célja a rajta élő isteni képmású ember legtökéletesebb életterének kialakítása.. Évezredek, év tízezredek távlatában működött addig, amig az isteni elrendeltetést földi emberi gonoszság meg nem változtatta. Itt tartunk most. A gonoszság kicsúcsosodása az un. globalizált társadalom. Az évezredek folyamán IGMÁND isteni területi adottságait-elvéve az ide teremtett ősi mag néptől-ellenségek is kihasználták. Az ingovány védte erődrendszert. Gondoljunk csak az utolsó időkre-két évezredre visszamenőleg-a római erőszakra,mindent leigázó világuralomra törő korszakra. Ők is kihasználták az erődrendszert. bizonyság még egy a XII.sz. évéből származó határbejárási okirat,mely a pannonhalmi apátsági okmánytárban található. Ebben az okiratban a határbejárók az igmándi Halas- mocsártól indulnak el ,és ide térnek vissza. Másik bizonyság még egy XVII. századbeli térkép,melyen még ősi állapotban vannak jelölve a vízfolyások. Fenti okfejtés értelmezése nem egyszerű. Főleg azok számára nem az,akik nem ismerik – MAG – magyar nép évezredekre visszanyúló múltját. Nem ismerik,mert nem ismertették meg velük. De vannak olyanok is, akikben a tudatalattijukban él a múlt szelleme.
Mert a szellem időtlen. csak hívni kell és segít. Ha a Mindenható Isten segítségével, szellemünket meghallgatjuk,kivilágosodik tudatunk. Tudatalattink mélységes mély kútjából kiviláglik a múlt igazsága. S az igazság szabaddá tesz bennünket. Szabaddá teszi elménket. Szabad elménkkel kimondhatjuk múltunk igazságát. Én a fenti igazságot ekképpen kaptam, és jó szívvel adom át. Kívánom,hogy aki elolvassa teljesedjék ki benne a szellemiség.

AMIN

Bana 2009 október hó 17-én

Mészáros Árpád

Irányadók:

Varga Csaba: Jel, jel, jel

Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete

Fridrich Klára és Szakács Gábor Rovásírásunk