A banai tarsolylemezről

/, Szakrális emlékek/A banai tarsolylemezről

A banai tarsolylemezről

Óriási méretű szellemi és művészeti tudásról tanúskodnak az évezredek múltjából előkerült hun-magyar nép sírleletei. E sírleletek az egész földkerekségen előfordulnak, Ázsiától Amerikáig, s mindenhol ugyanazt a mélységes mély titkos tudásszintet lehet róluk leolvasni.
Így van ez e nép napjainkra, a Kárpát medence egy részére leszűkült életterén is.
1956-ban került felszínre egy hun-magyar lovas temetkezési sír a Komárom-Esztergom megyei Bana községben. E sírlelet legkitűnőbb darabja egy ezüsttel bevont réz tarsolylemez. A muzeológus szakemberek e tarsolylemezt a következőképpen jellemzik:
Végtelen hálóba szőtt palmetták díszítik… az így kialakított rombusz alakú minták négy sarkuknál fonódnak a szomszédos mezőkhöz…
László Gyula, kiváló régészprofesszor jegyzi meg róla, hogy … valószínű nemzetségfői rangú személyé volt. E tarsolylemezre is ráillik az előzőekben megfogalmazott meghatározás, hogy óriási méretű szellemi és művészeti tudást rejt.
A tarsolylemez mérete, a rajta található kiképzések az óriási, titkos szakrális – szent égi – tudást mutatják. E szent tudás az égi – matematikai – rend törvényei szerinti.
A tarsolylemezt díszítő palmetták végtelen hálója nem művészi fantázia. Az Élet Virága ábrában – így a tarsolylemez mintázatában is – benne foglaltatik az élet magja és az életfa jelképe is. A következő meghatározás Drunvalo Melchizedek, pueblo indiántól származik, aki e tárgyban a legmélyebben elemzi az Élet Virágát (Az Élet Virágának ősi titka): …”az Élet Virága mindenütt ugyanazon a néven szerepel, bár a kozmosz különböző részeiben más elnevezések is előfordulnak. Közülük a két legfontosabb a Csend Szava és a Fény Szava megjelölés, mivel az Élet Virága a világegyetem őseredeti nyelvét, a tiszta formák és arányok világát jelenti…
A mandorla – az Élet Virágának alapeleme – a szakrális geometria egyik eleme. Két egyenlő sugarú körnek egymás középpontjain áthaladóan, a kerületekeni metszéspontokat összekötő és arra merőleges egyenesek számszaki aránya gyök3=1,732…, ez az összefüggés válik először láthatóvá, mikor kiemelkedünk a Nagy Ürességből. De nem csak ez a mélységes mély tudáson alapuló ábrázolás van a tarsolylemezen. A muzeológusi megfogalmazás szerint:…a végtelen hálós mintát a széleken vésett vonallal elválasztott szalagsáv keretezi, melynek felületét egymás mellé sűrűn elhelyezett, beütögetett erőteljes pontok töltik ki.
Ezek a tarsolylemez szélén keretszerűen körbefutó sávban „beütögetett pontok” szintén nem az alkotói művészi fantáziát mutatják. Amint a tarsolylemez hálós díszítése, e pontok is a szakrális geometria alapján határozhatók meg.
A pontok száma 108. A bennünket körülvevő égi világ fontos száma a 108.
A közvetlen körülöttünk levő égi – belső – világ 4×16 rétegezett térből – tehát 64-ből – áll, s az ezt körülvevő – külső – égi világ 44-ből áll. Ez összesen 108.
Ezt mutatja az egyiptomi fáraói sírkamra falán lévő – NUT istennőnek nevezett – ábrázolt világi ábra. (NUT=NYÚT-OTT=NYÚJTOTT,KITERJEDT)
Tehát a 108-as szent szám azért van a tarsolylemezen, mert az égi világ törvényeit követte a hun-magyar társadalmi berendezkedés. (A 64 szintén szakrális, ezért van ennyi vármegyénk.) Így az égi törvények alapján 108 törzse-nemzetsége volt a hun-magyar népnek széles e világon. Igaz László Gyula megfogalmazása, melyet ő a lemez nemesfém – ezüst – anyagáról tett meg, miszerint ezüst a nemzetségfőnek járt. Ebből következik, hogy nemzetségfői tarsolylemezről van szó.
(Az is biztosan kiolvasható e tarsolylemez 108 pontjából, hogy a nemzetségfői sorrendben ki, és hányadik személy használhatta.) A tarsolylemez belső hálós négyszögeiben – muzeológusi megfogalmazás szerint – „ötlevelű levélcsokor ül”.
Ezt az öt levelet szintén az égi világ törvényei alapján határozhatjuk meg.
Ugyanis az említett belső világunkat öt fénymag világítja meg. Tehát az öt levél az öt világító fénymagot – lángnyelvet – szimbolizálja, utalva azok erősségére. Másrést pedig e levelek utalnak az Élet Virágára, mint a tarsolylemez szakrális geometriai hátterére.
Hogyha a mellékelt ábrák alapján figyeljük meg az Élet Virága ábráját és a ráhelyezett tarsolylemezt, azt a csodálatos következtetést vonhatjuk le, hogy a tarsolylemezben benne van az Élet Virága, az Élet Magja és az Élet Fája, valamint a kiinduló Mandorla és az égi világ szakrális geometriája. Tehát valóban egy mélységes mély tudást és művészi ábrázolást tükröz az évezredek távlatából a hun-magyar szellemiség által megalkotott tárgy. Megállapíthatjuk, hogy a célból alkottatott meg e tárgy, hogy ha viselője tudatában volt a fentebb leírt törvényeknek és meghatározásoknak, akkor állandóan magával hordozta azt a teremtői elrendeltetést , ami alapján ő kiválasztatott egy feladatra, és mint földi ember számára minden pillanatban tudtára adódott, hogy mi a világ, neki hol a helye benne, mi a kötelessége és aszerint kell cselekednie, élnie.
AMIN

Bana, 2009. 11.hó
(AMIN=ÁMEN – amint fenn az égi világban, azonképpen lenn e földi világban. Az egész világ magyar nyelven imádkozik.)

Mészáros Árpád