Mi van egy magyar helynévben.

/, Nyelvi emlékek, Ősnyelv/Mi van egy magyar helynévben.

Mi van egy magyar helynévben.

KOLONTÁR

Az ősi magyar rovásírás szerint

Mivel a magánhangzókat nem írták ki a rovásírásban

R T N L K

A Teremtőtől kapott ősi-az idők végtelenjében- helynév magában foglalja mindazokat a jellemzőket,melyek mind a Föld-Anyán lévő elhelyezkedés,mind a hely rendeltetése,mind a múltja,jelene és jövője..Ahogyan egy Isten képmására teremtett ember magán hordozza egész életét,ugyanúgy a település is.Ahogy az emberről le lehet olvasni az egész életét,ugyanúgy a településről is.Ez az isteni csoda,a magyar nyelv isteni eredetéből fakad.

A múlt

A szógyök K L

Magánhangzó kiegészítéssel kel,kél kol,köl,kül

Ragok N T R

Magánhangzó kiegészítéssel oN , eN , öN,

TeR, TéR, ,TáR
A szógyököt és a ragokat összeolvasva:
A területen rajta van egy kikelő.kiinduló ,kifejlődő.

A jelen.

K L → KéL, KöL (t) → kikelve,kifejlődve

N T → ONTO →ÖNTŐ → romboló,elontó

R → áR → áradat

Áradat ,amely romboló,kikelt,kifejlődött.

A jövő.

K L → KÜL → külön – ül

N → ÖN → önös , önálló

T R → TeR , TéR → terület,térség.

A terület önállóan elkülönül , más helyre megy át. Más helyre terül

Mészáros Árpád
2944 Bana. Zrínyi út 14
Tel.06 -204- 571- 260

Bana 2010 10.14