Szent László fénye felgyúlt

///Szent László fénye felgyúlt

Szent László fénye felgyúlt

Az emberiség rohamos erkölcsi és fizikai leépülése okán égetően szükség van olyan támaszra, amely egyetemes útmutatásával segít megőrizni az emberi mivoltunkat, melyet a Teremtő kegyelméből kaptunk.

Alig van ember, aki ne ismerné a támaszt: Jézust.

És az emberiség mégis leépülőben van!

Hogy történhet ez? Úgy, hogy a földi világot romboló erő szüntelen működik, tekintet nélkül napszakra, évszakra, időjárásra, munkanapokra és ünnepnapokra. Eltorzítja az emberi szellemet, megbénítja a lelket, felkínál egy életmódot, mely a vonzó látszat miatt kívánatosnak tűnik az emberek számára. A vonzó látszatot az emberek többsége természetesnek veszi, mindennapi életét, gondolkodását ehhez igazítja. Mindez a romboló erőt szolgálja!

Miért történhet ez? Mert a rombolás sokkal könnyebb, mint az építés. Gondoljunk csak egy gyermek építőkockákból felrakott várára: ledönteni egy mozdulat elég, felépíteni mennyi vesződség! Az építéshez a fizikai erőn kívül lelki erő szükséges, lelki erő nélkül a fizikai megbénul. Lelkünket, lelki erőnket a Teremtőtől kaptuk, tehát őhozzá kell fordulnunk, ha lelki erővel töltekezni akarunk, a romboló erőt semlegesíteni akarjuk, és az építő, teremtő erőt akarjuk működtetni.

A Teremtővel való kapcsolatfelvétel komoly szellemi építkezés révén valósulhat meg, melynek ára a látszat és a kényelem feladása. Amíg kényelmesek vagyunk, az építés nem működik, mert rombolni könnyebb! A romboló erő nem kényelmeskedik, szüntelen működik!

Szent László fénye felgyúlt…

A Magyar Évezredek Baráti Társaságban létrejött egy MAG, mely elkötelezett arra, hogy hozzájáruljon az emberi szellem és lélek helyreállításához. A kényelem feladásával kezdtük: 2009. június 27-i éjjeli indulással zarándoklatot tettünk a győri Szent László hermától a Ravazdon lévő Béla forrásig. A hermánál meggyújtott Fényt magunkkal vittük az úton. Nyilvánvaló volt számunkra, hogy a Fényt táplálni kell, illetve erejéből adni kell, ezért a Béla forrásnál meggyújtott gyertya, melyet az odáig kivitt Fényről gyújtottunk meg, később újabb zarándokutakra indult. Célunk, hogy a Kárpát-hazában minél több olyan szent helyen gyúljon meg a Fény, melyeken Szent László szellemisége él, s ily módon összekössük őket egymással erejük egyesítésére.

Az alábbi helyeken gyúlt meg Szent László fénye:

Győr, Szent László herma  – 2009. június 27-én.

Ravazd, Béla forrás – 2009. június 28-án.

Erdély – 2009. július 18-28 között.

– Gyimesbükk, Kontumáci kápolna. A kápolna a Kárpát-haza legkeletibb szent helye, az ezeréves határon áll.

– Csíkszereda, Boldogasszonynak és a magyar szenteknek emelt, Makovecz Imre által tervezett templom.

– Csíksomlyó, Ferences kegytemplom.

– Gelence, katolikus műemlék templom, a Világörökség része.

– Kökös, unitárius templom.

– Bibarcfalva, református templom.

– Homoródkarácsonfalva, unitárius templom.

– Bögöz, református templom.

– Székelyderzs, unitárius műemlék templom, a Világörökség része.

– Nagyvárad, székesegyház

Győr, Szent László herma – 2009. augusztus 2-án.

Somogyvár – 2009. augusztus 11-én.

– Szent Egyed bencés apátság feltárt romjai.

– Szentesica gyógyító forrás.

Őrség Aquila János freskóival ékes templomok – 2009. szeptember 20-án.

– Velemér.

– Mártonhely (Muravidék).

– Bántornya (Muravidék).

Csallóköz melyekben Szent László falkép sorozat található – 2009. október 11-án.

– Somorja (feltárás előtt).

– Gutor.

– Szentmihályfa.

Osli, Szűzanya kegyhely, Szent László ereklye – 2009. november 19.

Erdély – 2019. jus 24. Pünkösd.

– Gyimesfelsőlok

– Széphavas, Szent László kápolna romjai

Őrvidék – 2010. július 3.

– Őrisziget, Szent László templo

–  Felsőlövő , Szent Bertalan templom

Felvidék – 2012. július 8-9.

– Kakaslomnic, Szent Katalin templom.

– Vitfalva, Szent Fülöp és Jakab templom