Történelmünk visszavétele

/Történelmünk visszavétele

Történelmünk visszavétele

2019 máj. 30
18:00 - 21:00

Kategória: Előadás

Előadó:
Grandpierre Attila

SZE Apáczai Csere János Kar
Győr
Liszt Ferenc u. 42.

Történelmünk visszavétele

A magyarság múltjának világtörténelmi jelentősége

Hogyan lehet a valóságnak megfelelő képet alkotni egy nép őstörténelméről? Az őstörténelem meghatározása szerint az a kor, amelyről nem állnak rendelkezésre írásos dokumentumok. Az ókori források beszámolnak ugyan a korábbi állapotokról, a népek eredetéről, de ezeket a 19. század óta hiteltelennek minősítették. Ezzel a lépéssel azonban megszüntették a népek önazonosságának történelmi alapját. A következmény: a nemzeti önazonosság válsága.
Ebben a helyzetben a történelem társ-tudományainak minél teljesebb figyelembe vétele jelentheti megoldást. A fizikán alapuló világnézet kiszélesítésével és elmélyítésével kapott átfogó tudományon alapuló világnézet megdöbbentő egyezések sorát mutatja az eurázsiai ősműveltség világnézetével, lehetővé téve az eurázsiai ősműveltség eddig rejtett, legfontosabb értékeinek felszínre hozását. a 11 tudomány által egymástól független módszerekkel és megközelítéssel nyert összesített eredmények mindegyike alapvető összhangban áll az összes többivel, egymást a legnagyobb mértékben megerősítve. A természetföldrajz, az embertan, a genetika, a régészet, a vallástörténet, a népzene- és népmese-kutatás, a nyelvészet és a magyarság keleti testvérnépeinek máig fennmaradt eredettudatának ismeretével kapott eredményeket összesítve, a történelmi források adatait is figyelembe véve merőben új, az eddigieknél sokkal átfogóbb és felemelőbb kép rajzolódik ki a magyar nép őstörténelméről.

Térkép betöltése...