Mátyás programok

Könyvek Mátyás királyról

Liliom és holló.
Az Árpád-ház kihalásától a mohácsi vészig

Csukovits Emőke

(Új Képes Történelem-sorozat) Liliom és holló: az Árpád-ház kihalása után trónra kerülő Anjouk és az ismeretlenség homályából az ország élére emelkedő Hunyadiak jelképe. Az 1301-1526 közötti több mint két évszázadról szól ez a képeskönyv: a magyar lovagkirályokról, a messze Dél-Itáliában vívott nápolyi háborúkról és a török ellen folytatott küzdelemről; Bécs meghódításáról és a sorsdöntő mohácsi vereségről. A kötet segítségével bepillanthatunk Zsigmond és Mátyás király messze földön híres budai palotájába, a szárnyas oltárokkal ékes templomokba és egyszerű jobbágyportákra. Csaknem 400 kép - várak és ékszerek, edények és táblaképek reprodukciói, kitűnő grafikusok által rajzolt életképek - segítenek abban, hogy megismerkedhessünk a magyar történelem egyik legizgalmasabb korszakával, a kései középkorral.

Kiadás időpontja: 2006.10.04.
Oldalszám: 104 o.
Méret: 235x297 mm
Ár: 3490 Ft.
 

 
 

Zachar József
Hunyadi Mátyás és kora

550 évvel ezelőtt ültette Szent István trónjára a magyar nemzeti akarat az oly nagyon re­mélt megújulás letéteményesének tekintett Hunyadi Mátyást. Ma, amikor ismét szükséges lenne a Kárpát-medencei egyetlen ősi állam megújulása, a hatalom jelenlegi birtokosai még e jeles évfordulónak a méltó megünneplését is mellőzik. Így a fél évezreden át, Mohácstól Tria­nonon át napjainkig pusztított magyarság immár még annyit sem tud erről az egykori nagy uralkodójáról, birodalomépítéséről, külkapcsolatairól, szükségessé vált honvédő küzdelmei­ről, államának anyagi jóléte és szellemi műveltsége érdekében kifejtett tevékenységéről, mint amennyit a korábbi nemzedékek tudtak. Erre figyelt fel a neves magyar történész, aki nem csupán egyetemi tanárként, tudományszer­vezőként igyekezett a jeles évfordulóra minden lehetséges alkalommal felhívni honfitársai figyelmét. Ezt kevésnek tartva, ezúttal személyesen foglalja össze mindazt az ismeretet, ami­ről úgy véli, fontos, hogy az utolsó jeles nemzeti uralkodóval kapcsolatosan felidézzük, meg­örökítsük, utódainkra örökségül hagyjuk. Egyúttal az utolsó magyar virágzó időszak előzmé­nyeinek, lefolyásának és következményeinek a népszerű tudományos bemutatásával kíván tükörképet tartani a nyolc államiságba szétszakítottan és jelentős szórványban szerte a nagyvilá­gon élő nemzettestvérei elé. E tükörkép szolgáljon egyúttal a reménysugár forrásaként, lesz még olyan nemzeti megújulás, mint amilyen Hunyadi Mátyás korában

Ár: 1800,- Ft
 

 

Pósa bácsi Tanítómesék
Mátyás Királyról

A Mátyás Év alkalmából megjelent Pósa bácsi legújabb verses kötete a nagyobb gyermekekhez szól. Legendás királyunkról, Mátyás királyról verses tanítómesék; klasszikus, rímes-ritmusos verselésével, fejlesztik gyermekeink nyelvérzékét. Humoros és tanulságos történeteivel, Gábor Emese korhű festményeivel gazdagítják képzeletvilágunkat reneszánsz királyunkról.

Ára: 2400 Ft

Kóka Rozália
Mátyás király rózsát nyitó ostornyele

Mesekönyv és monda-gyűjtemény Mátyás királyról, anekdotákkal fűszerezve. A második, bővített kiadást megért kötet Mátyás király születésnapjának 560. évfordulójára készült.

A 73 szöveg egy része saját gyűjtésből, másik része írott forrásokból származik. A mesékben, mondákban, anekdotákban megelevenedő Mátyás király alakját Gyulai Líviusz illusztrációi teszik még érzékletesebbé.

Ár:1600 Ft
 


 

Wass Albert
Mátyás király és a vén katona

A reneszánsz évében megjelenő ismert mesetörténetet ezúttal Wass Albert feldolgozásában adjuk közre Simorka Sándor ihletett tolmácsolásában.

Ára:1500 Ft


 

Mátyás Király  mesék, mondák, történetek

Ár: 990 Ft


 

Mondák Mátyás királyról

Ár:  500 Ft

Szabó Antónia
Ébredj Mátyás király

 A mesék történetének közös pontja, hogy Mátyás király egy hegy rejtekében alszik, ahol várja, hogy újra eljöjjön az ő, illetve az igazság ideje. Mátyást mindenki az igazságosként ismeri, és manapság talán mindennél fontosabb az igazság ébresztése, határokon innen és túl egyaránt. A mesék vége egyik esetben sem arról szól, hogy felébred a király, hanem arról, hogy fel kell ébreszteni. A világ igazságát kell felébreszteni, és ha visszatér Mátyás, ő lesz a világ királya, ahogy a mesében is körülötte áll a földkerekség összes uralkodója. A négy átdolgozott meséből három Szlovénia területén jelent meg: Mátyás király, Mátyás király és a tündér, illetve Mátyás, a világ királya. A negyedik mesét Szatmár-megyében jegyezték le Mátyás király a barlangban címmel.

Ár: 1900 Ft
 


 

Mátyás király Kéménden

Ár: 1800 Ft


 

Karalyos Szénási Gyula
A Hunyadiak hun származása
1990 Ft

 

 

Mátyás élete
Mátyás kora
Mesék Mátyásról
Corvinák
Könyvek Mátyásról
Letölthető előadások
Pályázatok